首页资讯宁波浙江国内旅游房产装修汽车亲子美食明星综艺电影体育科技手机财经教育历史社会论坛

揭秘古代诗人风流事:李白放浪形骸玩双飞

2018-09-05 10:00:37    来源:历史之家    编辑:Jimmy

zhōngguódeshèngtángliǎngsòngshí,zhèngzhì?jīngwénhuàdōuhěn,érqīnglóuyuànjīngguòduōniándezhǎn,dàolexiàngdāngdǐngshèngdeshuǐpíng?zhèyàngjiù使shǐshàngzhìwánggōngchén,xiàzhìwénrénshìzòngqíngshēng,xúnhuānzuò?

yóushìxiēchūlemíngdeshīrénmengèngjiāfēngliúxiāozǒujìnqínlóuchǔguǎn,bàidǎozàishíliúqúnxià,chénzuìwēnróuzhīxiāng?érxiēzàiguānchǎngzhìdeshīrén,便biànxiǎngzàiqíngchǎngshàngxúnzhǎodàoxīnlíngdewèijiè?

chūlemíngdeshīrénmengèngjiāfēngliúxiāozǒujìnqínlóuchǔguǎn

duìjiǔdāng,rénshēng?shì,shíháng,zòngqíngshēng,便biànchénglemendeshēnghuó?suǒwèi?shíniánjiàoyángzhōumèng,yíngqīnglóubáoxìngmíng?,zhèngshìzhèzhǒngzòngqíngshēngshēnghuódezhēnshíshēngdòngdexiězhào?yīn,xiēliúliánqīnglóuyuàn,wánwándàozhìdeshīrén便biànyīngyùnérshēng?báisuīránshīmíngmǎntiānxià,rénchēng?shīxiān?,dànshìshēngquèzhì,zuòletiāndehànlíngòngfèng,jiùxiàlegǎng?

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>诗</rb><rt>shī</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>白</rb><rt>bái</rt><rb>放</rb><rt>fàng</rt><rb>浪</rb><rt>làng</rt><rb>形</rb><rt>xíng</rt><rb>骸</rb><rt>hái</rt><rb>玩</rb><rt>wán</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>飞</rb><rt>fēi</rt>

cóng,zhèwèishīrénlàngtiān,chùpiāo?báizàitángwéntánshìxiěshīgāoshǒu,gèngshìyānhuāliǔxiàngdepiáogāoshǒu?zòngguān?quántángshī?,báixiěxiééryóudeshīwénduō?jìnguǎnmiáoxiěshífènchìluǒ,dànshìshíxiééryóushìbèishèhuìsuǒjiēshòude,huì?

?jiāngshàngyín?:?lánzhīshātángzhōu,xiāojīnguǎnzuòliǎngtóu?měijiǔzūnzhōngzhìqiān,zǎisuírènliú??zài?xiāngyáng?:?qiānjīnjun4huànxiǎoqiè,xiàozuòdiāoānluòméi??yòu?dàibiéqíngrén?:?táohuānòngshuǐ,dàngyáochūnguāng,yuèxiǎoyányàn,qīngwénzhāng??

hái?zhǎngxiàng?:?jìnhuāhányān,yuèmíngchóumián?zhàochūtíngfènghuángzhù,shǔqínzòuyuānyāngxián?yǒurénchuán,yuànsuíchūnfēngyànrán,jun1tiáotiáoqīngtiān?héng,jīnchéngliúlèiquán?xìnqièchángduàn,guīláikànmíngjìngqián?měirénzàishíhuāmǎntáng,měirénhòukōngchuáng?chuángzhōngxiùbèijuànqǐn,zhìjīnsānzǎiyóuwénxiāng?xiāngjìngmiè,rénjìnglái?xiànghuángluò,báidiǎnqīngtái??

zhìbáide?dàimàoyànzhōng怀huáizuì,róngzhàngnàijun1???cháogònglánggānzhīshí,宿xiǔyuānyāngzhījǐnqīn???qiūcǎoqiūdiéfēi,xiàngchóuluòhuī?yóuxiàngjiàn,mièzhújiěluó?děngzhìqíngdeshī,zhīhuìéryánchuán!

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>诗</rb><rt>shī</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>白</rb><rt>bái</rt><rb>放</rb><rt>fàng</rt><rb>浪</rb><rt>làng</rt><rb>形</rb><rt>xíng</rt><rb>骸</rb><rt>hái</rt><rb>玩</rb><rt>wán</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>飞</rb><rt>fēi</rt>

báijīngchángwàichūxiééryóu

tángcháoxuézhěwèihàozài?hànlín?jiùshuōbái?jiānxiézhāoyáng?jīnlíngzhī,lèixièkāng,shìhàowéidōngshān?jun4měiqiè,suǒshìèrqiānshíjiāoyíng,yǐnshùdòu,zuìdānshāqīnghǎi??

zhèjiùshìshuō,báijīngchángwàichūxiééryóu,érqiěsuǒxiédedōushìměiyàndedānghóngmíng?zuìdiǎnxíngdejiùshì?dōngshānyín?zhōngdemíng:?xiédōngshān,chàngránbēixièān?jīncháohuāyuè,fénhuāngcǎohán??báiběnláixiàngjìngzhòngxièān?

zhèwèidōngjìnféishuǐzhīzhànzhànchéngmíngdexièān,céngshìbáideǒuxiàng,báicéngxiěguò?dànyòngdōngshānxièānshí,wéijun1tánxiàojìngshā?zhèyàngdeqiānmíngbāojiǎng?

ránér,dāngzhēndeláidàodōngshānláidiàoxiègōngdeshíhòu,quèdàilepiāoliàngláipān,jǐnchū,érqiěliáodàolediǎn?xièānruòshìxiàyǒuzhī,zhīdàoyǒugǎnxiǎng?

yóushēnbiānchángyǒumínggēnsuízuǒyòu,bái便biànfànglàngxínghái,néng,jìngliǎngwánle?shuāngfēi?de?bìngjiāngdāngshídeqíngjǐngmiáoxiěhānchànglín?

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>诗</rb><rt>shī</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>白</rb><rt>bái</rt><rb>放</rb><rt>fàng</rt><rb>浪</rb><rt>làng</rt><rb>形</rb><rt>xíng</rt><rb>骸</rb><rt>hái</rt><rb>玩</rb><rt>wán</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>飞</rb><rt>fēi</rt>

báifànglàngxíngháiliǎngwánle?shuāngfēi?de

zài?sòngzhíliángxiéèrhuì,yǒuzèng?shīzhōngxiědào:?xiédōngshān,chūnguāngbàndàocuī?yáokànruòtáo,shuāngjìngzhōngkāi??érzài?qiūlièmèngzhūguīzhìjiǔdāndōnglóuguān?shīzhōngmiáoxiěgèngwéixiāngyàn:?chūliǎngměirén,piāoyáoruòyúnxiān?liúhuānzhī,qīngxiǎofāngláixuán??

báikuìshìbái,shīxiānjìngshìshīxiān,zuǒyōngyòubào,shuāngfēi,fēngliú,lìngrénshé?zòngguānjīnshītán,kǒngrénnéngchūyòu?

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng?

免责声明:凡本站注明 "来自:XXX(非宁波论坛网)"的新闻稿件和图片作品,系本站转载自其它媒体,转载目的在于信息传递,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请既与本站联系,本站将迅速给您回应并做处理。
今日推荐
精选图文
网友最喜欢看
首页头条
24小时排行榜

  • 宁波论坛网手机版二维码
  • 宁波论坛网微信公众号
网站许可证号: 冀ICP备14014800号-4|Copyright 宁波论坛网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究